Mr. H. Grootjans

 

     


  

 

Mr. H. (Henk) Grootjans is sinds 1980 als advocaat te Doetinchem werkzaam in het: 

 • ondernemingsrecht
 • arbeidsrecht 
 • familierecht  (huw. voorwaarden, alimentatie, verdeling/ bedrijven)
 • erfrecht
 • bestuursrecht (de overheid en u)
 • insolventierecht (herstructurering bedrijven)
Oprichter van Grootjans Advocaten Doetinchem.
 
Henk Grootjans studeerde Nederlands Recht aan de K.U. te Nijmegen.
 
 
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht en Bestuursrecht
Mr. Henk Grootjans heeft zich tijdens zijn lange loopbaan verder toegespitst op het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en bestuursrecht. Juist het feit dat hij zowel binnen het arbeidsrecht als ondernemingsrecht werkzaam is, maakt dat hij cliënten bij vele vragen van dienst kan zijn. Hij is specialist Insolad, o.a. werkzaam bij reorganisaties, herstructurering bedrijven.
 
 
Familerecht en erfrecht
 
In het familierecht verricht hij naast alimentatiegeschillen en echtscheidingen, scheidingen waarbij een bedrijf in de verdeling betrokken is, of de alimentatievraag, of de pensioenvraag verbonden is aan het bedrijf/de bedrijfsvoering. 
 
Het erfrecht is een specifiek onderdeel binnen het familie- en personenrecht. Binnen het kantoor heeft hij zich toegelegd op de erfeniskwesties. In het erfrecht is ervaring van belang. Het gaat niet alleen om de diversiteit in juridische kennis, maar ook de bemiddeling en ondersteuning spelen daarbij een grote rol. Erfeniskwesties waarbij bedrijf/aandelen aan de orde zijn, zijn vanzelfsprekend ook bij hem in deskundige handen.
 

 

 
Lidmaatschappen/nevenfuncties:
 • Voorzitter IG&D (Industrie, Groothandel en Dienstverlening te Doetinchem),
 • bestuurslid SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) 
 • bestuurslid SBBW (Stichting Beheer Bedrijfsfonds Wijnbergen),
 • voorzitter Stichting Doetinchemse Molens,
 • lid Huntenkring,
 • Insolad (Insolventie Advocaten)
 • lid NOvA (Ned. Orde v. Advocaten)
Eerder o.a.: voorzitter klachtencommissie zorginstelling (Den Ooiman), voorzitter handbalvereniging "De Gazellen", lid commissie juridische zaken Fehac, secretaris Stichting Catharina Cultureel, voorzitter Junior Kamer Doetinchem.

Henk Grootjans: "De advocatuur verlangt gelijktijdig brede én specialistische kennis. Hoge kwaliteit in ons juridisch werk is voor ons leidraad. Daarnaast moet een deskundig advocaat beschikken over vaardigheden als bemiddelen en onderhandelen."

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl