Mr. H. Grootjans

 

Mr. H. (Henk) Grootjans sinds 7 februari 1980 als advocaat (specialist) te Doetinchem werkzaam in het: 

  • contractenrecht / verbintenissenrecht
  • insolventierecht /ondernemingsrecht (herstructurering bedrijven)
  • erfrecht
  • familierecht  (echtscheiding: huw. voorwaarden, alimentatie, verdeling/ bedrijven)

Oprichter van Grootjans Advocaten te Doetinchem.
 
Henk Grootjans studeerde Nederlands Recht aan de K.U. te Nijmegen.
 
 
Contractenrecht en insolventierecht / algemene praktijk
Mr. Henk Grootjans heeft zich tijdens zijn lange loopbaan steeds verder toegespitst op deze materie. Het kantoor richt zich in de volle breedte op het contractenrecht als speerpunt in de juridisiche dienstverlening.
 
De brede en jarenlange ervaring van mr. Grootjans maakt dat hij ondernemers en ook particulieren bij vrijwel alle vragen van dienst kan zijn. Hij heeft de specialisatieopleiding Financiële economie voor insolventieadvocaten bij de Erasmus Academie gevolgd en de faillissementspecialisatie van de Insolad bij de Grotius Academie. Mr. Grootjans o.a. werkzaam bij opstart, reorganisaties en herstructurering van bedrijven. Het contractenrecht is daarbij een belangrijk onderdeel. 
 
Familerecht en erfrecht
In het familierecht verricht hij naast alimentatiegeschillen en echtscheidingen van particulieren, de scheidingen waarbij een bedrijf in de verdeling betrokken is, of de alimentatievraag en/of de pensioenvraag verbonden is aan het bedrijf/de bedrijfsvoering. 
Het erfrecht is een specifiek rechtsgebied, gerelateerd aan het familierecht. Binnen het kantoor heeft hij zich toegelegd op de erfeniskwesties. Het gaat allereerst om de diversiteit in juridische kennis, maar ook de bemiddeling en ondersteuning spelen daarbij een grote rol. Erfeniskwesties waarbij een bedrijf (of bijv. aandelen) aan de orde zijn, zijn vanzelfsprekend ook bij hem in deskundige handen.
 

 

 
 
Lidmaatschappen/nevenfuncties:
 
  • NOvA, Nederlandse Orde van Advocaten
  • erelid IG&D (Industrie, Groothandel en Dienstverlening te Doetinchem),
  • adviseur SBBW (Stichting Beheer Bedrijfsfonds Wijnbergen),
  • voorzitter Stichting Doetinchemse Molens
Eerder o.a.: voorzitter IG&D (Industrie, Groothandel en Dienstverlening te Doetinchem), voorzitter klachtencommissie zorginstelling (Den Ooiman), voorzitter handbalvereniging "De Gazellen", lid commissie juridische zaken Fehac, secretaris Stichting Catharina Cultureel, voorzitter Junior Kamer Doetinchem.

Henk Grootjans: "De advocatuur verlangt gelijktijdig brede én specialistische kennis. Hoge kwaliteit in ons juridisch werk is voor ons leidraad. Daarnaast moet een deskundig advocaat beschikken over vaardigheden als bemiddelen en onderhandelen, dat maakt de advocaat tot specialistisch deskundige"

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl