Mr. H. Grootjans

 

 

Mr. H. (Henk) Grootjans sinds 1980 als advocaat (specialist) te Doetinchem werkzaam in het: 

 • ondernemingsrecht
 • arbeidsrecht 
 • familierecht  (echtscheiding: huw. voorwaarden, alimentatie, verdeling/ bedrijven)
 • erfrecht
 • bestuursrecht (de overheid en u)
 • insolventierecht (herstructurering bedrijven)
Oprichter van Grootjans Advocaten te Doetinchem.
 
Henk Grootjans studeerde Nederlands Recht aan de K.U. te Nijmegen.
 
 
Arbeidsrecht, Contractenrecht, Ondernemingsrecht en Bestuursrecht
Mr. Henk Grootjans heeft zich tijdens zijn lange loopbaan verder toegespitst op het arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en bestuursrecht. Zijn grote ervaring, maakt dat hij ondernemers en particulieren hierin bij vrijwel iedere vraag van dienst kan zijn. Hij is specialist Insolad (Grotius Academie - insolventierecht), o.a. werkzaam bij opstart, reorganisaties en herstructurering van bedrijven.
 
Familerecht en erfrecht
In het familierecht verricht hij naast alimentatiegeschillen en echtscheidingen, scheidingen waarbij een bedrijf in de verdeling betrokken is, of de alimentatievraag, of de pensioenvraag verbonden is aan het bedrijf/de bedrijfsvoering. 
Het erfrecht is een specifiek rechtsgebied. Binnen het kantoor heeft hij zich toegelegd op de erfeniskwesties. Het gaat allereerst om de diversiteit in juridische kennis, maar ook de bemiddeling en ondersteuning spelen daarbij een grote rol. Erfeniskwesties waarbij een bedrijf en/of aandelen aan de orde zijn, zijn vanzelfsprekend ook bij hem in deskundige handen.
 

 

 
 
Lidmaatschappen/nevenfuncties:
 
 • NOvA, Nederlandse Orde van Advocaten
 • Insolad (Insolventie Advocaten)
 • Voorzitter IG&D (Industrie, Groothandel en Dienstverlening te Doetinchem),
 • bestuurslid SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) 
 • bestuurslid SBBW (Stichting Beheer Bedrijfsfonds Wijnbergen),
 • voorzitter Stichting Doetinchemse Molens
Eerder o.a.: voorzitter klachtencommissie zorginstelling (Den Ooiman), voorzitter handbalvereniging "De Gazellen", lid commissie juridische zaken Fehac, secretaris Stichting Catharina Cultureel, voorzitter Junior Kamer Doetinchem.

Henk Grootjans: "De advocatuur verlangt gelijktijdig brede én specialistische kennis. Hoge kwaliteit in ons juridisch werk is voor ons leidraad. Daarnaast moet een deskundig advocaat beschikken over vaardigheden als bemiddelen en onderhandelen, dat maakt de advocaat tot specialistisch deskundige"

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl