Ambtenarenrecht

Ambtenaren, zoals rijksambtenaren of ambtenaren bij de provincie of gemeente kennen een eigen rechtspositie.

Het ambtenarenrecht kent een geheel eigen wijze van procederen. Zo gaat het in het ambtenarenrecht om besluiten, waartegen tijdig bezwaar of beroep zal moeten worden aangetekend. Veelal is er sprake van meerdere besluiten, wat ook meerdere bezwaren noodzakelijk maakt. Hierdoor wordt een kwestie al gauw complex. Het is daarom van belang tijdig een advocaat in te schakelen.

Grootjans Advocaten houdt zich bezig met zowel advisering / bemiddeling / begeleiding / onderhandeling en, indien noodzakelijk, procederen. U kunt contact opnemen met mr. H. Grootjans

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl