Contracten & verbintenissenrecht

Of het nu gaat om een huurcontract, een arbeidsovereenkomst, het aannemen van werk, een vaststellingsovereenkomst, het contractenrecht regelt een rechtsbetrekking tussen twee partijen. En een contract (overeenkomst, verbintenis) vraagt zeker nauwkeurigheid! Binnen het contractenrecht is Grootjans Advocaten Doetinchem werkzaam op de terreinen van:

  • Huur
  • Opdracht
  • Arbeidsovereenkomst
  • Letselschade
  • Aannemen van werk
  • Koop- en ruilovereenkomsten
  • Schenking
  • Verzekering
  • Vaststellingsovereenkomst
  • reisovereenkomst

Waarom een advocaat?  Een overeenkomst is bedoeld om nauwgezet vast te leggen wat partijen afspreken. Een bijzonder aandachtspunt is daarbij het voorkomen van gerechtelijke problemen later. Een advocaat kan, dankzij de proceservaring, een goede inschatting maken van uw juridische positie en de mogelijkheden om tot resultaat te komen.

Rondom overeenkomsten kunnen diverse problemen ontstaan. Zo kan de kwaliteit van geleverd werk of materiaal onvoldoende zijn, of worden gemaakte afspraken niet nagekomen. Ook in dat geval is een advocaat de persoon die u deskundig bij kan staan.

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl