Familie- en personenrecht

U zoekt een advocaat in het familierecht, bijv. voor een echtscheiding? Alle advocaten van Grootjans Advocaten Doetinchem werken in het familierecht en regelen bijv. uw (echt)scheiding, alimentatie en omgangsregeling. Iedere advocaat werkt vanuit eigen deskundigheid. Daarmee treft u een grote mate van ervaring en gerichte specialiteit. 

Zaken als: 

 • echtscheiding                                                                    
 • ouderlijk gezag 
 • ouderschapsplan
 • omgang    
 • alimentatie
 • verdeling (boedelverdeling)

moeten goed geregeld worden. We adviseren en ondersteunen u in deze, voor velen vaak lastige, periode waarin gelijktijdig veel zaken zorgvuldig geregeld moeten worden.  

Binnen Grootjans Advocaten werkt een ervaren en gespecialiseerd familiemediator, waardoor u ook via mediation in het familierecht »  uw echtscheiding, alimentatie of omgang kunt regelen. Kenmerkend voor mediation is dat partijen onder leiding van een deskundig en neutraal mediator oplossingen bespreken. Mediation kan het proces van de echtscheiding aanzienlijk bekorten en de kans dat u ook later met uw ex-partner in gesprek kunt blijven, wordt door mediation sterk vergroot. Het is ook mogelijk op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtbijstand) de mediation te doen. Komt u in aanmerking voor een toevoeging dan is de eigen bijdrage of € 53,00 of € 105,00 afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. 

Echtscheidingsprocedure
Een echtscheidingsprocedure is een basisprocedure in de advocatuur. De regelingen die getroffen moeten worden voor kinderen (ouderschapsplan en omgang), alimentatie plus de fiscale aspecten daarvan en boedelverdeling vragen echter aandacht. Zo ook de fiscaliteiten rondom woning of eigen bedrijf. De juridische problematiek is niet de essentie, ook niet of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, of onder huwelijkse voorwaarden. Dit is voor advocaten echt duidelijk. Aandacht voor de (juridische) evenwichtigheid in afspraken en alle fiscaliteiten is echter wel nodig. Met name daardoor voorkom je veel problemen op een later moment.
 
De echtscheidingsprocedure kunnen wij voor u verzorgen via een procedure op gemeenschappelijk verzoek/mediation (waarbij u veel vooraf kunt regelen), of via een procedure op tegenspraak (waarbij ieder een eigen advocaat heeft). 

Binnen de echtscheidingsprocedure, of verbreking samenwoning maken wij voor u ook de berekeningen in behoefte aan (kinder/partner)alimentatie, de draagkracht en de te betalen alimentatie.

Ook adviseren wij u, bemiddelen of procederen wij voor u, als het gaat om:
 • belangen van kinderen
 • het naamrecht (naamswijziging)
 • erfrecht
 • afstamming
 • adoptie
 • curatele of mentorschap
 
 Mr Grootjans over het familierecht:
"Na inmiddels 37 jaar advocatuur durf ik te stellen dat men er zeker in het familierecht goed aan doet altijd deskundig juridisch advies in te winnen. Ook wanneer partijen het eens zijn. Te vaak heb ik juist in het familierecht ervaren dat men ogenschijnlijk het eens was, maar er een duidelijke onevenwichtigheid zat in de afspraken. Deze onevenwichtigheid kan natuurlijk een keuze zijn en in bepaalde situaties zeker goed. M.i. moet men zich dan wel bewust zijn van de eigen rechtspositie, de gemaakte afspraken en vooral van de consequenties van deze afspraken. Het is belangrijk te weten wat keuzes voor de toekomst op langere termijn betekenen. Alleen dan kan men werkelijk eigen keuzes maken en worden latere teleurstellingen voorkomen.
 
Goed overleg en juridisch advies voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure is m.i. noodzakelijk. In het bijzonder is dit aan de orde als het gaat om de opvoeding en verzorging van kinderen. In de huidige tijd geldt dit echter ook voor problemen rondom de verkoopbaarheid van woningen, (restant)schulden en de waarde van een eigen bedrijf, alledrie zeker ook in relatie tot alimentatie en de fiscale aspecten.
 
In het begin kan veelal nog gekozen worden voor de diverse vormen van dienstverlening als bemiddeling, mediation/echtscheiding gemeenschappelijk verzoek. Dit kan overigens niet in iedere situatie. In een aantal situaties is overleg te moeizaam of onmogelijk. In die gevallen is het verstandiger middels een procedure op tegenspraak de afspraken zorgvuldig vast te leggen. Ieder der partijen heeft dan de steun van een deskundige advocaat, die professioneel objectief de situatie kan beoordelen en begeleiden.
 
Het belang van advies geldt in principe ook voor andere terreinen van het familierecht, zoals bijvoorbeeld het erfrecht. Ook daar geldt dat door deskundig advies en professionele ondersteuning grotere problemen voorkomen kunnen worden.
 
In het familierecht is men vaak erg persoonlijk betrokken bij kwesties, alleen daarom al is het verstandig de ondersteuning te hebben van een deskundig mediator en/of advocaat."
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl