Echtscheiding Doetinchem

Echtscheiding en procedure

U gaat scheiden en of het nu gaat om de verbreking van de relatie, de zorg om kinderen, het vaststellen van alimentatie of de woning die verkocht moet worden, onze specialisten staan u bij. Een belastende periode in het leven waarin gelijktijdig ook allerlei praktische zaken geregeld moeten worden. 

Omdat vier van onze deskundigen werkzaam zijn in het familierecht, ieder vanuit eigen deskundigheid, kunnen wij u optimaal bijstaan. Iedere advocaat heeft zich daarnaast toegelegd op specifieke onderdelen. Daarnaast beschikt ons team over vele jaren ervaring in het familierecht. Uw echtscheiding is daarmee in de vertrouwde handen van een begripvolle specialist.

Bovendien kunt u zich laten informeren tijdens ons inloopspreekuur iedere werkdag. In het echtscheidingsrecht worden de onderwerpen geregeld die verband houden met de echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of verbreking samenwoning. Of dit nu gebeurt in onderling overleg (mediation), of via een procedure op tegenspraak. 

Iedere advocaat/mediator werkt met eigen uurtarieven, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan bespreken we dit met u. Is gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) aan de orde dan betaalt de overheid een groot deel van de advocaatkosten en betaalt u alleen een aan u opgelegde eigen bijdrage afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, in mediation is dit zelfs een zeer beperkt tarief. 

Een echtscheidingsprocedure is een basisprocedure in de advocatuur. De regelingen die getroffen moeten worden voor kinderen (ouderschapsplan en omgang), alimentatie plus de fiscale aspecten daarvan en boedelverdeling vragen echter aandacht. Zo ook de fiscaliteit rondom woning of eigen bedrijf. De juridische vraagstelling is niet de essentie, ook niet of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, of onder huwelijkse voorwaarden. Dit is voor advocaten echt duidelijk en zeer bekend terrein. Aandacht echter voor de (juridische) evenwichtigheid in afspraken en alle fiscaliteit is wel nodig. Met name daardoor voorkom je veel problemen op een later moment. Juist dat heeft binnen ons kantoor de aandacht. Evenwichtigheid en reële afspraken waarmee u het eigen leven kunt invullen. 

Wat moet er geregeld worden?
Bij het opstellen van een convenant (in onderling overleg/mediation), of tijdens een procedure op tegenspraak kunnen in  principe alle onderwerpen die te maken hebben met de beëindiging van uw relatie tegelijkertijd afgewikkeld worden. Denkt u bijvoorbeeld aan de huur/koopwoning, huwelijkse voorwaarden, kinder- en partneralimentatie, boedelverdeling, waardebepaling binnen een bedrijf dat in de verdeling betrokken is, de fiscaliteiten, rechten in een erfenis etc.
 
Minderjarige kinderen
Zeker wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding vraagt dit zorgvuldig aandacht. De zorg en de financiën rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen zullen goed geregeld dienen te worden. Dit wordt dan geheel apart in een ouderschapsplan vastgelegd.
 
In mediation is het voor u gezamenlijk ook mogelijk zorgvuldig door te spreken hoe de zorgverdeling zal zijn en kunt u de uitgangspunten voor opvoeding vastleggen. Ook is het mogelijk met u het gesprek met de kinderen voor te bereiden. Handvatten kunnen het proces rondom 'scheiden met kinderen' en 'samen ouderen' vergemakkelijken. 
 
Alimentatie
Alimentatie ontvangen, of betalen. Partneralimentatie of kinderalimentatie. Wij maken voor u de berekeningen. 
Wij gebruiken het zogeheten "INA-programma" als rekentool voor de berekening. Dit programma volgt de "tremanormen", de normen van de rechterlijke macht. Doordat wij hetzelfde programma gebruiken als in de rechtbanken wordt gebruikt, sluit het werk nauw aan bij het werk van de rechtbanken. Enkele advocaten hebben zich meer specialistisch toegelegd op de alimentatiesystematiek en de regelgeving daarin, opdat we u goed van dienst kunnen zijn. 
Er is een duidelijk verschil in rekenmethodiek voor de partneralimentatie en de kinderalimentatie. De rechten van kinderen zijn goed geborgd, ook in de berekensystematiek. Kinderen hebben recht op een onderhoudsbijdrage in ieder geval tot 21 jaar. 

Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak dan kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen. Ook biedt ons inloopspreekuur voor u de mogelijkheid vragen te stellen en kennis te maken. Wij adviseren u graag, juist omdat we weten dat er vele vragen rondom het verbreken van een relatie gaan spelen. Onze mediator (ook rechtbankmediator) is inmiddels al meer dan 10 jaar ervaren in het bespreken van het verbreken van de relatie en al hetgeen geregeld moet worden, in het bijzonder rondom kinderen. 

Procedure gemeenschappelijk en op tegenspraak

Wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen heeft, zal via de rechtbank uw relatie beëindigd moeten worden. De stappen in de procedure zijn afhankelijk van de wijze waarop u wilt scheiden.
 
Mediation
Mediation is scheiden in onderling overleg onder begeleiding van de mediator, of advocaat-mediator. U zit gezamenlijk met de mediator aan tafel en bespreekt de oplossingen om te komen tot afspraken en ieder een eigen weg in te kunnen slaan. Wanneer u dit doet in onderling overleg via mediation op gemeenschappelijk verzoek, en heeft u daarmee uw zaken goed geregeld in een convenant en eventueel ouderschapsplan, dan is de procedure uitsluitend schriftelijk en beslaat slechts een korte termijn.
 
Collaborative divorce
Een andere methode is de collaborative divorce. U heeft ieder een eigen advocaat, en de afspraken worden gemaakt onder de deskundige begeleiding van een mediator/coach. Hiermee bent u verzekerd van de steun van een advocaat, terwijl u toch in onderling overleg komt tot een echtscheiding. Met name verstandig bijvoorbeeld in situaties waarin bijv. een bedrijf (direct of indirect) betrokken is bij de verdeling/vaststelling inkomen. Deskundige kennis naast u kan de belangen van beide partijen zorgvuldig dienen. De mediator kan zich dan richten op de procesondersteuning om te komen tot afspraken. De inhoud van de afspraken wordt ingebracht door de advocaten. 
 
Echtscheiding op tegenspraak
Is het niet mogelijk om in onderling overleg met behulp van deskundigen tot afspraken te komen, of is de communicatie dusdanig verstoord dat overleg niet meer mogelijk is, dan zal de procedure direct voor de rechtbank gebracht dienen te worden op tegenspraak.  De rechtbank maakt dan voor u de afwegingen op basis van de inbreng van de advocaten en komt tot een beslissing. Vanzelfsprekend vraagt dan de procedure bij de rechtbank specifieke aandacht en kent deze diverse vervolgstappen. De rechtbank kan zich laten ondersteunen door andere deskundigen om tot een afgewogen beslissing te komen.
Uiteraard staan onze advocaten u adequaat bij tijdens zittingen op de rechtbank en brengen zij uw visie in (zowel schriftelijk als mondeling). Zeker in het familierecht staan zij niet alleen naast u, waar nodig ook voor u om uw toekomst veilig te stellen en om te voorkomen dat er onevenwichtigheid gaat ontstaan in de beslissing van de rechtbank.
 
 

 

 

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl