Mediation Doetinchem

Mediation is een vorm van bemiddeling. Voor veel conflicten blijken er oplossingen te zijn waar beide partijen zich in kunnen vinden. Als mediator heb je aandacht voor ieders belangen en ieders (rechts)positie. Bij veel conflictsituaties, maar zeker bij echtscheidingen, arbeidsconflicten en binnen het erfrecht, kan dit ertoe leiden dat het mogelijk blijft ook met elkaar afspraken te maken. Cliënten kunnen dan terugkijken op een zorgvuldige afronding.
 
Bij Grootjans Advocaten kunnen ook mediations worden gedaan op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand). De eigen bijdrage is in dat geval bijvoorbeeld voor echtscheiding of verbreking samenwoning  € 53,00 of € 105,00 afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
 
Convenant/vaststellingsovereenkomst
Eerst wanneer het geheel aan afspraken is afgerond en een overeenkomst (convenant) is ondertekend, staan de afspraken vast. Tot aan dat moment kunnen partijen nog nadenken over de consequenties. Mediation kenmerkt zich door vrijwilligheid en strikte vertrouwelijkheid.
 
Mediation bij Grootjans Advocaten
Mediations bij Grootjans Advocaten Doetinchem worden verricht in  het familierecht, arbeidsrecht en erfrecht. De mediator van Grootjans Advocaten beschikt over een dubbele specialisatie: familiemediator (echtscheidingen, verbreking samenwoning, ouderschapsplan, verdeling boedel) en arbeidsmediator (ontslag, conflicten werkgever-werknemer, teamconflicten).
In het erfrecht verzorgt de mediator gezamenlijk met de erfrechtadvocaat/c.q. bemiddelaar, mr. H. Grootjans de mediation. Dit wordt specifiek gedaan als service binnen ons kantoor omdat in het erfrecht vaak meerdere personen bij de kwestie betrokken zijn en gelijktijdig de juridische vraagstelling complex kan zijn. Bij erfrechtmediations wordt u dan uiteraard slechts één uurtarief in rekening gebracht. Onze mediator is MfN gecertificeerd en gespecialiseerd en is sinds 2007 ingeschreven in het (NMI) MfN-register voor Mediators. U treft een ervaren mediator binnen ons kantoor. 
 
Geen mediation mogelijk?
Wilt u geen mediation, of is mediation onmogelijk, dan kunnen onze advocaten u bijstaan in het arbeidsrecht, erfrecht of in het familierecht in bijv. echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, of een echtscheidingsprocedure via eenzijdige aanvraag ».  
 
 
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl