Contracten & verbintenissenrecht

Of het nu gaat om een huurcontract, verkoop bedrijf, leveringen, een echtscheidingsconvenant, een arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst of het aannemen van werk, binnen ons kantoor vindt u uw deskundige. Alle advocaten en mediators hebben zich in ons kantoor specifiek toegelegd op alle "ins en outs" rondom overeenkomst, c.q. contract, omdat de contractuele verbondenheid binnen alle rechtsgebieden een rol speelt. Niet alleen in het opstellen, maar ook in de nakoming ervan.

Voor ons team is het contractenrecht binnen onze rechtsgebieden een speerpunt geworden, zowel de zorgvuldigheid in de opstelling van contracten, alsmede de wetgeving in de (niet-)nakoming van contracten. U kunt contact opnemen met mr. H. Grootjans of  mr. H. Hofstede, advocaten verbintenissenrecht/contractenrecht, zij zijn hierin het eerste aanspreekpunt binnen het kantoor. 

U kunt terecht voor:

 • Huur
 • Opdracht
 • Arbeidsovereenkomst
 • echtscheidingsconvenant
 • Letselschade
 • Aannemen van werk
 • Koop- en ruilovereenkomsten
 • Schenking
 • Verzekering
 • Vaststellingsovereenkomst
 • reisovereenkomst

Rondom overeenkomsten kunnen diverse problemen ontstaan. Zo kan de kwaliteit van geleverd werk of materiaal onvoldoende zijn, of worden de gemaakte afspraken niet nagekomen. In dat geval is een advocaat de persoon die u deskundig bij kan staan. De uitgebreide ervaring in het "procesrecht" en de opgebouwde kennis in jurisprudentie maakt dat uw advocaat u deskundig kan begeleiden en uw juridische positie uitstekend kan bepalen.

Waarom een advocaat voor het opstellen van een contract/overeenkomst/convenant? 
Een overeenkomst is bedoeld om nauwgezet vast te leggen wat partijen afspreken. Een bijzonder aandachtspunt is daarbij het voorkomen van gerechtelijke problemen later. Een advocaat kan, dankzij de proceservaring in combinatie met kennis van de jurisprudentie*, een goede inschatting maken van uw juridische positie en de mogelijkheden om tot resultaat te komen, of het nu gaat om de opstelling of de (niet-)nakoming. 
 

 

* Jurisprudentie, betekent: rechtsopvatting. Het is het totaal aan uitspraken van (Nederlandse) rechters. De rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad komen tot uitspraken. Deze worden verzameld en gebundeld. Deze jurisprudentie vormt voor de rechterlijke macht een leidraad om te komen tot nieuwe uitspraken. Rechters kunnen erop teruggrijpen. Soms zoekt een rechter niet alleen aansluiting, maar kan een ander facet daaraan toevoegen, de zogeheten precedentwerking. Advocaten sluiten eveneens aan bij de jurisprudentie ter onderbouwing van standpunten. 
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl