Erfrecht

Mr. H. (Henk) Grootjans is de advocaat erfrecht van Grootjans Advocaten Doetinchem. Zijn jarenlange ervaring in zijn werk zet hij sinds een aantal jaren ook specifiek in als erfrechtadvocaat. Hierdoor kan hij u bijstaan, niet alleen in de privésfeer, maar ook wanneer een bedrijf deel uitmaakt van de erfenis. 

Op het terrein van het erfrecht is niet alleen de juridische kwestie aan de orde. Veel cliënten zijn persoonlijk gehecht aan een 'gelijkwaardige' verdeling van (persoonlijke) goederen. Erfenissen blijken vaak complex te zijn, zowel in de verdeling, als in de relationele sfeer. 

Ook in het erfrecht geldt dat door deskundig advies en professionele ondersteuning grotere problemen voorkomen kunnen worden. Cliënten worden bijgestaan in kwesties zoals:

  • het ontbreken van een testament
  • uitleg van een testament
  • verdeling van een nalatenschap
  • de toebedeling van legaten
  • effect van schenkingen tijdens leven van de erflater gedaan
  • het legitieme deel
  • problemen rondom de executeur
  • procedures in verdelingsgeschillen

Ook kunnen mediations » verricht worden binnen het erfrecht. Voor mediations in het erfrecht geldt een speciaal aanbod, waardoor u kunt beschikken over uitermate grote deskundigheid en specialistische kennis ....... ons aanbod

 

 

 

 


Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl