Ondernemingsrecht

Een onderneming, en daarmee de ondernemer, heeft continue te maken met het ondernemingsrecht. Het afwegen van risico's en kansen vraagt zorgvuldige afwegingen voor de toekomst. De advocaten ondernemingsrecht van Grootjans Advocaten Doetinchem ondersteunen en adviseren het bedrijfsleven in uiteenlopende kwesties. Wij zetten onze expertise in voor o.a.:

  • contracten en algemene (leverings)voorwaarden
  • verkoop of doorstart van een onderneming, of een deel ervan
  • bedrijfsopvolging, fusies en overnames
  • de structuur van een onderneming, de rechtsvorm.
  • reorganisatie, sanering van een onderneming,  buitengerechtelijk akkoord
  • samenwerkingsvormen
  • bestuurdersaansprakelijkheid, commissariaten 

Uw aanspreekpunten in het ondernemingsrecht zijn mr. H. Grootjans en mr. N van de Gevel.

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl