Disclaimer en copyright

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Grootjans Advocaten acht zich echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd, gedistribueerd, verspreik of tegen vergoeding aan derden beschikbaar gesteld worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grootjans Advocaten. Het is wel toegestaan informatie te downloaden voor privégebruik.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. Grootjans Advocaten acht zich niet aansprakelijk  voor de inhoud, het functioneren en de kwaliteit van deze informatiebronnen.

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl

Inloopspreekuur

Gratis inloopspreekuur iedere werkdag van 16.30 -17.30 uur en op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur ...ons aanbod »