Strafrecht & Economisch Strafrecht

 
Beticht van een strafbaar feit? Als persoon, of in uw bedrijfsvoering. Het kan gebeuren dat u in aanraking komt met het strafrecht, waarbij een strafzaak volgt. In strafzaken wordt u door uw advocaat strafrecht van Grootjans Advocaten in Doetinchem van verdenking tot en met de verdediging in uw zaak geassisteerd. Informatie nodig over het strafrecht? Mr. Zeegers  en mr. Hofstede zijn de advocaten strafrecht binnen Grootjans Advocaten Doetinchem en zijn u graag van dienst. 
 
Wij doen voor u:
 • economische delicten
 • milieudelicten
 • vermogensdelicten 
 • valsheid in geschrifte
 • verkeerszaken
 • opiumdelicten
 • ontnemingszaken
 • jeugdstrafzaken
 • BOPZ (psychiatrisch patientenrecht)
 • Slachtoffer/benadeelde partij
 • geweldsdelicten
 • beslag
 • digitale cybercriminaliteit
 
Strafzaken particulieren
Wordt u verdacht van een strafbaar feit, of wordt u in verband met een strafbaar feit in verzekering gesteld? Directe en deskundige juridische ondersteuning zijn dan noodzakelijk. 

Zo bespreken wij met u op een vroeg moment de aanpak van uw verdediging, dan wel de afwikkeling van uw zaak. Vanzelfsprekend wordt daarbij het vooronderzoek door ons nauwlettend op juistheid gevolgd en komen wij bij u op bezoek wanneer u gedetineerd bent. Ook gaan we met u mee als u als verdachte bent uitgenodigd voor een (politie)verhoor. 

Strafrecht ondernemers 
Ondernemers kunnen ongewild in aanraking komen met het economisch strafrecht. Wij leven in een complexe samenleving die aangestuurd wordt door regelgeving. Op de terreinen van milieurecht, fiscale wetgeving,  vergunningvoorschriften en faillissement is de regelgeving vaak dermate ingewikkeld dat gemakkelijk een fout, of overschrijding van voorschriften plaats kan vinden. U komt als ondernemer in dit geval in de verwarrende wereld van het strafrecht. In dergelijke kwesties begeleidt mr. Grootjans u in uw  zaak.
 
Strafrecht minderjarigen
Mr. Zeegers verricht strafzaken voor minderjarigen. Aan minderjarigen wordt de advocaat toegevoegd door de rechtbank. Ouders en minderjarige worden vervolgens door de strafrechtadvocaat uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u o.a. besproken hoe de strafzaak zal verlopen, of er eventueel een aanbod tot schadebetaling gedaan kan worden, welke strafmaat gehanteerd zal worden, welke begeleidingsmogelijkheden er zijn.  
 
BOPZ (Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen)
Mr. Zeegers is advocaat binnen de BOPZ, een specifiek rechtsgebied. Ook in dit geval wordt men door de rechtbank aan een cliënt toegevoegd. In een aantal probleemsituaties kan men ook in aanraking komen met het strafrecht. Ook voor vragen omtrent een gedwongen opname kan mr. Zeegers cliënten van dienst zijn. Voor cliënten die hiermee te maken krijgen is dit een lastig proces. Veel regelgeving en onzekerheden. Mr. Zeegers staat in dat geval cliënten met raad en daad terzijde. 
 
Slachtoffer /  benadeelde partij
Bent u slachtoffer of benadeelde partij? In dat geval verlenen wij rechtsbijstand, o.a. bij het vragen van schadevergoeding, een verzoek tot vervolging of spreekrecht tijdens de strafzaak. Ook informeren wij u over het verwachte verloop van een strafzaak en geven u informatie over wat u kunt verwachten. 
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl