Mediation

Wat kenmerkt mediation?
Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij partijen in overleg tot afspraken en oplossingen komen onder de deskundige leiding van een mediator. Mediations zijn vrijwillig en vertrouwelijk. De vertrouwelijkheid houdt in dat alles wat wordt besproken later niet in een rechtbankprocedure gebruikt kan worden, wanneer partijen geen overeenstemming zouden kunnen vinden. Hierdoor is mediation een sterke vorm voor het oplossen van conflicten buiten de rechtspraak om. Oplossingen kunnen gemakkelijk besproken worden. Zo worden intensieve procedures voorkomen.
 
Mediation is een goede vorm tot beëindiging van een geschil waarin relaties een rol spelen, zoals in het familierecht, arbeidsrecht, erfrecht of geschillen bijvoorbeeld met de overheid. 
 
Bij Grootjans Advocaten treft u in mediation de specialist, die aan alle vereisten van de regelgeving voldoet. 
 
Bij Grootjans Advocaten Doetinchem kan een mediation ook verricht worden met een toevoeging (via gesubsidieerde rechtsbijstand) .
 
Convenant/vaststellingsovereenkomst
Wanneer het geheel aan afspraken is afgerond wordt een overeenkomst (convenant) opgesteld om afspraken vast te leggen. Tot aan dat moment zijn partijen nog niet gebonden aan afspraken. In familiezaken kan dit  convenant worden toegevoegd aan het verzoekschrift gericht aan de rechtbank. De rechtbank neemt dan de beslissing op basis van het convenant. U hoeft in dat geval niet meer zelf naar de rechtbank.
 
Mediation bij Grootjans Advocaten
Mediations bij Grootjans Advocaten Doetinchem worden verricht in kwesties betreffende:

Inloopspreekuur iedere werkdag, ook voor mediation.... Ons aanbod » 

Geen mediation mogelijk?

Wilt u geen mediation, of is mediation onmogelijk, dan kunnen onze advocaten u bijstaan in het arbeidsrecht bij bijv. ontslag, erfrecht of in het familierecht in bijv. echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, of een echtscheidingsprocedure via eenzijdige aanvraag ».  
 
 
 
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl