Mediation arbeidsrecht

De mediator arbeidsrecht van Grootjans Advocaten Doetinchem zet kennis en ervaring in om geschillen op te lossen tussen werkgever en werknemer, geschillen tussen werknemers of geschillen in familiebedrijven. Arbeidsmediation is een goede methode om tot afspraken te komen, of met elkaar in gesprek te komen wanneer communicatie moeizaam verloopt. Van werkgevers wordt meer en meer een zorgvuldig beleid verwacht. Ook wanneer een arbeidsrelatie wordt beëindigd is het via mediation mogelijk in onderling overleg tot een overeenkomst te komen. 

Een belangrijk aspect van mediation is het bereiken van een win-win situatie. Gezamenlijk gekozen oplossingen kunnen voorkomen dat men eindigt in een juridisch geschil waarbij uiteindelijk allen zich verliezer weten. 

Mediation wordt o.a. verricht bij geschillen tussen:

  • werkgever en werknemer (contracten, ontslag, functioneren);
  • aandeelhouders;
  • werknemers (groepsconflicten);
  • familieleden
Voordelen van mediation:
  • blijvend respect voor elkaar;
  • partijen regelen het zelf, oplossing directer en sneller;
  • de eigen oplossing is vaak adequaat (en adequater dan een vonnis van een rechter);
  • de kosten zijn gemiddeld lager;
U bent voorzien van deskundige en gespecialiseerde ondersteuning. Uw mediator heeft een neutrale positie en ziet erop toe dat ieders belangen aan bod komen. 
 
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl