Visie

Visie
Grootjans Advocaten Doetinchem staat voor betrokkenheid en optimale kwaliteit in de behartiging van uw belangen, via advies, bemiddeling, mediation of waar nodig in procedures. Onze visie is;  'kennis en kunde'. Een team opgeleid in juridische, specialistische kennis en professionele  dienstverlening. Onze ambitie is dat wij optimaal willen presteren voor onze cliënten. 
 
Werkwijze
Heldere afspraken, deskundigheid en een adequate aanpak kenmerken ons dagelijks werk. Als middelgroot advocatenkantoor in de Achterhoek is ons werk specifiek toegesneden op het MKB in de Achterhoek en de Liemers, overheden, (non-profit)organisaties en op het werk voor particulieren. 
 
Kwaliteit
Dat gericht ingezet wordt op kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend. Kwaliteit is de voorwaarde voor goed presteren.
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl