Particulier

Ontslag, echtscheiding, alimentatievraag, huurprobleem, burenconflict of erfeniskwestie? Wij werken voor u in uiteenlopende zaken en staan u bij in alle fasen van leven of werk. Onze specialisten zijn werkzaam binnen diverse rechtsgebieden, u vindt ons werkterrein in het menu.
 
Dat een kennismaking geheel vrijblijvend is, is in ons kantoor een vanzelfsprekendheid. Ook kunt u gebruik maken van ons gratis inloopspreekuur.  Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot het recht. Daar houden we rekening mee, in reële tarieven en in vaste prijsafspraken. Met advies en onderhandeling helpen wij voor u problemen te voorkomen of snel op te lossen. Waar nodig procederen we voor u. Dan behartigen we uw belangen en zetten we strak de puntjes op de i. 
 
Het familierecht »  heeft in ons kantoor bijzonder de aandacht. U vindt uitgebreide informatie over onze werkwijze betreffende echtscheidingen/verbreking samenleving en wat daarmee samenhangt. Vier ervaren deskundigen werken in het familierecht, ieder vanuit eigen deskundigheid en met een specifieke taakstelling.  
 
Onder contractenrecht » vindt u de specifieke aandacht die ons team heeft voor "contracten". Contracten, overeenkomsten (ook het nakomen van afspraken/regelgeving) hebben binnen ieder rechtsgebied zo hun eigen specifieke vragen. Er is geen rechtsterrein dat niet te maken heeft met het maken van afspraken en het nakomen daarvan, of het nu gaat om een huurcontract, een overnameovereenkomst of bijv. uw arbeidsovereenkomst.  Een speerpunt voor ons kantoor. 
 
Toevoeging, pro deo advocaat, gesubsidieerde rechtshulp:
Voor particulieren wordt ook gewerkt op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoeging, pro deo advocaat »). De Raad voor Rechtsbijstand betaalt dan een deel van de kosten. Grootjans Advocaten werkt samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van 'High Trust', dit houdt in dat we snel en adequaat voor u gesubisidieerde rechtsbijstand kunnen aanvragen. U bent zo verzekerd van directe en deskundige rechtshulp. Wij controleren niet alleen voor u of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, we regelen ook de aanvraag voor u. Ook bepalen we of u in aanmerking komt voor een extra korting via het Juridisch Loket. Zo regelen we dat u de vergoedingen verkrijgt waarvoor u in aanmerking kunt komen. 
 
In de rechtsgebieden (zie menu) werken de advocaten die zich op dat rechtsgebied verder hebben gespecialiseerd.
 

U bent welkom in ons kantoor

 

 

 

 

 

 
 
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl