Veel gestelde vragen

Werken jullie voor bedrijfsleven en particulieren?

De advocaten zijn werkzaam binnen het bedrijfsleven en voor particulieren. Wij werken binnen een brede rechtspraktijk voor het midden- en kleinbedrijf, voor woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, instellingen en particulieren.

Onze advocaten bestrijken de meest voorkomende rechtsgebieden. Het werken zowel binnen het bedrijfsleven als voor particulieren draagt bij aan de specifieke deskundigheid van onze advocaten.Juridische problemen kunnen zo vanuit verschillende zijden optimaal beoordeeld worden.

Wanneer  moet ik gaan procederen, hoe wordt dat bepaald?

In het eerste gesprek met uw advocaat zal deze aangeven welke mogelijkheden er zijn. In overleg met u wordt bepaald hoe uw zaak behartigd zal worden.

Voordat een procedure gestart wordt, zal uw advocaat eerst samen met u beoordelen of uw probleem ook via onderhandeling of bemiddeling tot een oplossing gebracht kan worden.

Nog nooit was ik bij een advocaat, hoe gaat dat?

Zodra u ons belt met vragen, zal één van de secretaresses u informeren. Zij zal samen met u nagaan of het nodig is een advocaat in te schakelen en welke advocaat van ons kantoor het beste uw zaak kan behartigen. Mocht het nodig zijn dat uw vragen door een advocaat beantwoord worden, dan wordt u óf doorverbonden met één van de advocaten, óf wordt u later teruggebeld.

Wat rekenen jullie? Uurtarief en kosten?

De uurtarieven van onze advocaten variëren. Per advocaat geldt een vast uurtarief. Dit is afhankelijk van ervaring van de advocaat. Wij rekenen geen extra bedragen voor urgentie, specialisatie, of belang van de zaak zoals bij veel kantoren wel gebruikelijk is.  Voor incasso’s kan een vaste prijsafspraak gemaakt worden om zo ook kleinere bedragen te kunnen innen. In sommige procedures, afhankelijk van de aard van een procedure, kan ook een vaste prijsafspraak gemaakt worden. Voorafgaand aan de start van onze werkzaamheden wordt u zorgvuldig geïnformeerd over verwachte kosten, honorarium en verwachte werkzaamheden.

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering, en dan?

Vaak kunt u, in overleg met uw verzekeringsmaatschappij, naar eigen keuze een advocaat consulteren. Grootjans Advocaten verricht met regelmaat werkzaamheden voor rechtsbijstandverzekerden.

Wat is “pro deo”, “met toevoeging” of “rechtsbijstand”?

“Pro deo”, “met toevoeging” of “rechtsbijstand” houdt in dat de kosten van uw rechtsbijstand deels betaald worden door de Raad voor Rechtsbijstand (de gefinancierde rechtsbijstand). Of dit mogelijk is en hoeveel u in dat geval zelf moet betalen, hangt af van uw inkomen, vermogen en het rechtsbelang.

Werken jullie ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand?

Ja.

Doen jullie incasso’s?

Ja.  Voor incassowerkzaamheden kunnen prijsafspraken gemaakt worden, waardoor het ook mogelijk wordt lagere bedragen te incasseren. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten of maken gerichte afspraken bij aanvang van onze werkzaamheden.

Als je een procedure wint, krijg je dan je kosten terug?

Doorgaans is het bedrag dat de rechter toewijst voor de advocaatkosten niet voldoende voor het totaalbedrag van kosten en honorarium. Deze “proceskostenveroordeling” wordt in principe niet toegepast bij personen- en familierechtkwesties. Dan draagt iedere partij in de regel de eigen kosten.

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl

Inloopspreekuur

Gratis inloopspreekuur iedere werkdag van 16.30 -17.30 uur en op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur ...ons aanbod »