Wijziging berekening kinderalimentatie

 

Bij beschikking van 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat bij het berekenen van kinderalimentatie het 'kind gebonden budget" niet meer van de behoefte van het kind afgetrokken mag worden.

In plaats daarvan dient het "kind gebonden budget" de draagkracht van de ouder die het "kind gebonden budget" ontvangt opgeteld te worden. Hierdoor ontstaat een ander resultaat in de berekeningssystematiek van de kinderalimentatie.

Kortom het bovenstaande kan gevolgen hebben voor de kinderalimentatie. Wat betekent het in de praktijk?

In een aantal situaties was de behoefte van het kind nu zo laag (door de aftrek van het "kind gebonden budget"), dat er in het geheel geen kinderalimentatie betaald hoefde te worden, of een lagere kinderalimentatie, ook al had de ouder wel de draagkrachtruimte om kinderalimentatie te kúnnen betalen.

Sinds de nieuwe wetgeving was dit al in discussie. Dat een ouder geen kinderalimentatie hoefde te betalen, terwijl er daarvoor wel draagkrachtruimte was, riep veel vragen op. Ouders hebben, daar is de basis van deze wetgeving op gestoeld, de financiële zorg voor kinderen, wanneer zij daarvoor de financiële ruimte hebben. Door de uitspraak van de Hoge Raad heeft er nu op dit punt een correctie plaatsgevonden.

Mogelijk ontvangt u nu geen kinderalimentatie, of een lagere kinderalimentatie, en hebt u in principe recht op een (hogere) bijdrage. In dat geval kan een nieuwe berekening uitkomst bieden. Dit kunt u bijvoorbeeld gezamenlijk laten doen met uw ex-partner. In dat geval hoeft een uitkomst niet te leiden tot een procedure voor het vaststellen van een (hogere) kinderalimentatie, wanneer u het samen eens bent. Of u kunt, wanneer uw ex-partner en u hierover van mening verschillen, ook eenzijdig deze berekening laten maken. De berekening kan in dat geval uitwijzen of het nodig is dit middels een procedure te corrigeren.

12 oktober 2015
Mr. J. Zeegers
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl

Inloopspreekuur

Gratis inloopspreekuur iedere werkdag van 16.30 -17.30 uur en op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur ...ons aanbod »