Familie- en personenrecht

U zoekt een advocaat of mediator in het familierecht, bijv. voor een echtscheiding? Alimentatie of omgang? Vier advocaten & mediators van Grootjans Advocaten Doetinchem werken in het familierecht. Daarmee treft u een zeer grote mate van ervaring en gericht specialisme binnen ons kantoor. U bent van harte welkom voor advies, mediation of procedure. Ons inloopspreekuur biedt u bovendien de mogelijkheid u nader te laten informeren.

Bent u ondernemer en heeft bijv. een echtscheiding invloed op uw onderneming, dan staan onze deskundigen u eveneens terzijde. U kunt in dat geval contact opnemen met mr. H. Grootjans of mw. mr N. van de Gevel.

Uw deskundigen:

Zaken als: 

 • echtscheiding                                                                    
 • ouderlijk gezag 
 • ouderschapsplan
 • omgang    
 • alimentatie
 • verdeling (boedelverdeling)

moeten goed geregeld worden. We adviseren en ondersteunen u in deze, voor velen vaak lastige, periode waarin gelijktijdig veel zaken zorgvuldig geregeld moeten worden.

Een echtscheidngsprocedure en alles wat daarmee te maken heeft zoals alimentatie, omgang en verdeling, is voor velen een onbekend terrein. Meer informatie vindt u onder: echtscheiding en procedure. en mediator echtscheiding.

Ook adviseren wij u, bemiddelen of procederen wij voor u, als het gaat om:

 • belangen van kinderen
 • het naamrecht (naamswijziging)
 • erfrecht
 • afstamming
 • adoptie
 • curatele of mentorschap
 
 Mr Grootjans over het familierecht:
"Na inmiddels 38 jaar advocatuur durf ik te stellen dat men er zeker in het familierecht goed aan doet altijd deskundig juridisch advies in te winnen. Ook wanneer partijen het eens zijn. Te vaak heb ik juist in het familierecht ervaren dat men ogenschijnlijk het eens was, maar er een duidelijke onevenwichtigheid zat in de afspraken. Deze onevenwichtigheid kan natuurlijk een keuze zijn en in bepaalde situaties zeker goed. M.i. moet men zich dan wel bewust zijn van de eigen rechtspositie, de gemaakte afspraken en vooral van de consequenties van deze afspraken. Het is belangrijk te weten wat keuzes voor de toekomst op langere termijn betekenen. Alleen dan kan men werkelijk eigen keuzes maken en worden latere teleurstellingen voorkomen. Te vaak nog moet de advocatuur latere teleurstellingen corrigeren. 
 
Goed overleg en juridisch advies voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure is m.i. noodzakelijk. In het bijzonder is dit aan de orde als het gaat om de opvoeding en verzorging van kinderen. In de huidige tijd geldt dit echter ook voor problemen rondom woningen, (restant)schulden en de waarde van een eigen bedrijf, alledrie zeker ook in relatie tot alimentatie en de fiscale aspecten.
 
In het begin kan veelal nog gekozen worden voor de diverse vormen van dienstverlening als bemiddeling, mediation/echtscheiding gemeenschappelijk verzoek. Dit kan overigens niet in iedere situatie. In een aantal situaties is overleg te moeizaam of onmogelijk. In die gevallen is het verstandiger middels een procedure op tegenspraak de afspraken zorgvuldig vast te leggen. Ieder der partijen heeft dan de steun van een deskundige advocaat, die professioneel objectief de situatie kan beoordelen en begeleiden.
 
Het belang van advies geldt in principe ook voor andere terreinen van het familierecht, zoals bijvoorbeeld het erfrecht. Ook daar geldt dat door deskundig advies en professionele ondersteuning grotere problemen voorkomen kunnen worden.
 
In het familierecht is men vaak erg persoonlijk betrokken bij kwesties, alleen daarom al is het verstandig de ondersteuning te hebben van een deskundig mediator en/of advocaat."
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl