Mediation familierecht

Deskundige mediation in het familierecht en juridische kwaliteit (en procedure) onder hetzelfde dak.  Al ruim 35 jaar staat het kantoor garant voor kwaliteit in het familierecht. 

Juist in het familierecht is het uitermate belangrijk dat de communicatie zo goed mogelijk in stand blijft,of het nu gaat om wijziging van de omgang, alimentatie of de (echt)scheiding geheel.

Zeker is dit het geval wanneer kinderen betrokken zijn bij de scheiding/verbreking samenwoning. Er komen veel vragen wanneer eenmaal is uitgesproken dat een (echt)scheiding ingezet wordt. Wat dan? Er komt veel regelwerk, eventueel een omgangsplan, de splitsing van de boedel en de woning. Door dat regelwerk heen, speelt de verbroken relatie. Gemakkelijk ontstaan er spanningen waarin onbegrip ontstaat en men tegenover elkaar komt te staan. De mediator brengt structuur en ordening aan in de zaken die geregeld moeten worden en ondersteunt de communicatie tussen partijen, opdat conflicten óf opgelost worden, óf voorkomen worden.  Juist in een onzekere periode.

ZIjn er kinderen bij betrokken? Specifieke aandacht is er ook voor kinderen bij echtscheiding. Ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Hoe ouders hun kinderen goed door dit proces loodsen, wordt besproken in de mediationgesprekken. De afspraken rondom kinderen en het ouderschapsplan worden zorgvuldig geregeld. Kindgesprekken zijn mogelijk tijdens de mediation. Dit kan kinderen ondersteunen bij de acceptatie en verwerking van de scheiding. 

    

 

 
De mediator heeft in detail aandacht voor alle financiële en fiscale aspecten rondom de echtscheiding zoals alimentatieberekening, belastingen, woning (hypotheek), pensioen en eventueel de verrekening van de waarde van een bedrijf.
 
Binnen ons kantoor werken vier deskundigen in het familierecht. Voor mediation kunt u contact opnemen met:
mevr. J. (Janny) Grootjans. (janny@grootjansadvocaten.nl), MFN registermediator, specialist familierecht
 
Telefoonnummer: 0314 34 24 40
 
Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) in aanmerking komt, dan bespreken wij dit uiteraard ook met u. Is dit het geval, dan kunt u een mediation doen voor zeer beperkte kosten. Voor informatie verwijzen we u naar de website van de  Raad voor Rechtsbijstand.

Mediation in het familierecht heeft betrekking op o.a.

  • echtscheiding (gem. v. goederen, huw. voorw.)
  • verbreking geregistreerd partnerschap
  • verbreking samenwoning
  • ouderschapsplan, omgangsregelingen
  • alimentatie
  • verdeling boedel/financiën/woning/bedrijven
  • gezagswijziging

Een echtscheidingsprocedure en alles wat daarmee te maken heeft, is voor velen een onbekend terrein, meer informatie vindt u onder: Echtscheiding en procedure.

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl