Mediation familierecht

Deskundige mediation in het familierecht en juridische kwaliteit (en procedure) onder hetzelfde dak.  Al ruim 30 jaar staat het kantoor garant voor kwaliteit in het familierecht. 

Juist in het familierecht is het uitermate belangrijk dat de communicatie zo goed mogelijk in stand blijft. Zeker is dit het geval wanneer kinderen betrokken zijn bij de scheiding/verbreking samenwoning. Er komen veel vragen wanneer eenmaal is uitgesproken dat een (echt)scheiding ingezet wordt. Wat dan? Er komt veel regelwerk, eventueel een omgangsplan, de splitsing van de boedel en de woning. Door dat regelwerk heen, speelt de verbroken relatie. Gemakkelijk ontstaan er spanningen waarin onbegrip ontstaat en men tegenover elkaar komt te staan. De mediator brengt structuur en ordening aan in de zaken die geregeld moeten worden en ondersteunt de communicatie tussen partijen, opdat conflicten óf opgelost worden, óf voorkomen worden.  Juist in een onzekere periode.

ZIjn er kinderen bij betrokken? Specifieke aandacht is er ook voor kinderen bij echtscheiding. Janny Grootjans is aanvullend pedagogisch geschoold. Ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Hoe ouders hun kinderen goed door dit proces loodsen, wordt besproken in de mediationgesprekken. De afspraken rondom kinderen en het ouderschapsplan worden zorgvuldig geregeld. Kindgesprekken zijn mogelijk tijdens de mediation. Dit kan kinderen ondersteunen bij de acceptatie en verwerking van de scheiding. 

    

 

tel. 0314 34 24 40

Zij is sinds 2007 mediator (MfN registermediator) en gecertificeerd specialist op het terrein van het familierecht. Zij ondersteunt bij echtscheidingen (verbreking samenwoning) en alle aspecten die daar bij horen. Zij is als  'rechtbankmediator' eveneens verbonden aan de rechtbank te Zutphen. U kunt haar treffen tijdens een zitting, indien overleg via een mediator op dat moment mogelijk is. Zij is eveneens ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en verricht ook mediations op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Haar ervaring zet zij in het bijzonder in voor de echtscheidingen (verbreking samenwoning) waarbij kinderen betrokken zijn. In dat kader wordt specifiek aandacht besteed aan het goed in stand houden van de communicatie, gericht op de toekomst en de rol die ouders innemen. Ouderschapsplan en omgang worden zorgvuldig doorgesproken en geformuleerd.
 
De mediator heeft in detail aandacht voor alle financiële en fiscale aspecten rondom de echtscheiding zoals alimentatieberekening, belastingen, woning (hypotheek), pensioen en eventueel de verrekening van de waarde van een bedrijf.

Mediation in het familierecht heeft betrekking op o.a.

  • echtscheiding (gem. v. goederen, huw. voorw.)
  • verbreking geregistreerd partnerschap
  • verbreking samenwoning
  • ouderschapsplan, omgangsregelingen
  • alimentatie
  • verdeling boedel/financiën/woning/bedrijven
  • gezagswijziging
 
tel. 0314 - 34 24 40
 
Mr. N. van de Gevel is verbonden aan de vFAS. De specialisatievereniging van de familierecht advocaten en scheidingsbemiddelaars. Zij verricht eveneen mediations in het familierecht. Haar mediations richten zich in het bijzonder op de kwesties rondom echtscheiding en alimentatie. 
 
Daarnaast richt zij zich op echtscheidingen waarbij bedrijven zijn betrokken. (Mr. Van de Gevel is eveneens advocaat ondernemingsrecht.) Zo'n scheiding vraagt extra aandacht in het kader van alimentatiebepaling en een correcte verdeling, waarbij bijvoorbeeld de eenmanszaak of vennootschap specifieke benadering vraagt. In dit geval kunnen ook andere deskundigen -indien nodig-  bij de mediation betrokken worden als adviseur, of nemen zij deel aan de mediation om tot goede oplossingen en resultaten te komen voor partijen. 
 
Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl