Nieuws

De verhoging van de alimentatie is door de overheid voor 2019 vastgesteld op ....
 
 
 
 
Heeft u een mobiele telefoon in de auto dan is het belangrijk om .....
 
 
 
De nieuwe wetgeving betreffende de gemeenschap van goederen is van kracht
 
De nieuwe wetgeving geven een beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. De wet is ingegaan met ingang van 1 januari 2018 en heeft gevolgen voor de gemeenschap van goederen.
 
 
 
Scheiden in overleg, collaborative divorce, de overlegscheiding ..........
 
U wilt scheiden, u wilt dat in overleg doen, maar u wilt wel graag het advies en de ondersteuning van een belangenbehartiger naast u.
 
 
 
Annuleringskosten bij koop, betaal deze niet zomaar ..
 
U heeft een koop ongedaan gemaakt en daarna krijgt u een nota voor annuleringskosten. Is dit terecht?
 
 
 
 
Indexering alimentatie 2018
 
De indexering voor de alimentatie voor 2018 is vastgesteld op 1,5%. U kunt eventueel ook zelf uitrekenen welke alimentatie u met ingang van 1 januari 2018 moet gaan betalen. 
 
 
Ontslag en vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding en wilsgebreken
 
In het kader van een beëindiging van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden wordt er bijna altijd een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer getekend. Onderdeel van de vaststellingovereenkomst vormt 
 
 
Mr. N. (Nienke) van de Gevel en de vFAS
 
De vFAS is de specialisatievereniging voor Familierecht Advocaten en scheidingsbemiddelaars, tevens op het gebied van scheidingsmediation. Inmiddels is N. van de Gevel, advocaat, toegelaten als .... 
 
 
 
Indexering alimentatie 2017
 
Met ingang van 1 jan. 2017 is de indexering van de alimentatie ..............
 
 
 
Buitengerechtelijke incassokosten, Hoge Raad 25.11.2016
 
Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de buitengerechtelijke incassokosten.
 
 
 
Nieuw gezicht, mr. Maarten Duurtsema stelt zich voor ........
 
Sinds 1 oktober 2016 als nieuw collega advocaat werkzaam, mr. Maarten Duurtsema. Graag stelt hij zichzelf aan u voor .....
 
 
 
Geen juridisch loket in Doetinchem, wel gratis advies .....
Doetinchem kent geen landelijk Juridisch Loket. Het landelijk juridisch loket is ingesteld door de overheid en is een ...............
 
 
Wijziging  ten aanzien van situatieve arbeidsongeschiktheid
Per 1 april 2016 wordt de wetgeving betreffende de “situatieve arbeidsongeschiktheid” gewijzigd.

In de wetgeving wordt onder situatieve arbeidsongeschiktheid verstaan dat iemand zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten ten gevolge van een conflict met de werkgever, c.q. binnen de werksfeer.

Lees verder ...........

 

De startende ondernemer en gefinancierde rechtsbijstand
 
In een aantal gevallen kan de startende ondernemer gebruik maken van gefinancierde (gesubsidieerde) rechtsbijstand verleend door de Raad voor Rechtsbijstand .....
 
 
 
Rechtsbijstand en vrije advocaatkeuze
 
Voor velen is het niet duidelijk wanneer zij verzekerd zijn bij een rechtsbijstandsverzekering of men dan toch vrij is om een advocaat ...........
 
 
 
Grootjans Advocaten, nieuwe partners ....
Met ingang van 1 januari 2016 zijn mr. Nienke van de Gevel en mr. Jeffrey Zeegers partner geworden binnen Grootjans Advocaten. De kwaliteit
 
 
De kwaliteit en klantgerichtheid die u van ons kantoor gewend bent, is nu gegarandeerd voor de toekomst. Belangrijk voor de continuïteit van ..........
 
Incassokosten, afwijken voor bedrijven van de "staffel" is nu mogelijk
 
Grootjans Advocaten streeft er naar de kosten van de incasso van uw vordering volledig op uw debiteur te verhalen. Wanneer de debiteur niet vrijwillig de rente en de buitengerechtelijke incassokosten wenst te voldoen, gaan wij 
 
 

Nalatenschap goed geregeld. 

Gasthoofdstuk geschreven door mr. H. Grootjans in "Afscheidswijzer".

In het erfrecht is niet alleen de juridische kwestie aan de orde. Veel mensen zijn persoonlijk zeer gehecht aan een goede uitvoering van het testament.

Lees verder....

 

Wijziging berekening kinderalimentatie

Bij beschikking van 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat bij het berekenen van de kinderalimentatie het Kind Gebonden Budget niet meer van de behoefte van het kind afgetrokken mag worden.

Lees verder »

 

Ontslag na 1 juli 2015

Het arbeidsrecht is met ingang van 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Vooral het ontslagrecht is gewijzigd. Voor zowel werkgever als werknemer is het belangrijk dit te weten wanneer ontslag speelt. De wetswijzigingen zijn ontwikkeld o.a. om de positie van de flexwerker beter in bescherming te .......

Lees verder »

 

Wijzigingen kinderalimentatie 2015

Per 1 januari 2015 is de fiscale aftrek betreffende betaling van kinderalimentatie vervallen. Daarnaast is de zogenaamde alleenstaande ouderkop ingevoerd. Doordat kinderalimentatie sinds 1 januari 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar is, kan er in veel gevallen sprake zijn van een volgens de huidige maatstaven te hoog bedrag aan kinderalimentatie. Derhalve is het verstandig om thans de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen............... 

Lees verder »

 

De nieuwe WWZ

De nieuwe 'Wet Werk en Zekerheid' brengt veel veranderingen met zich mee zowel voor de werkgever als de werknemer  maar wat gaat er nu precies veranderen? 

Lees verder »

 

BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongesongeschiktheid Vangnetters)

U, als ondernemer, betaalt mee voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek zijn geworden.

 
Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de modernisering van de Ziektewet. Momenteel komen er onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA en Ziektewet. Dat wil het kabinet veranderen. Werkgevers en het UWV moeten zich meer inspannen om zieke werknemers met een tijdelijk contract te re-integreren." 

Lees verder »

 

Schenking aan kinderen wanneer het vermogen van één der ouders onder bewind is gesteld en ouders in gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

en ouders in gemeenschap van goederen gehuwd zijn.enenen ouders in gemeenschap van goederen gehuwd zijn.en ouders in gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

Vaak komt voor dat een echtpaar besluit om het vermogen van een persoon onder bewind te laten stellen door de kantonrechter op grond van artikerl 1:431 van het burgelijk wetboek. De reden ligt dan doorgaans in de lichamelijke en/of geestelijk toestand van één de echtlieden, bijvoorbeeld wanneer één van de echtlieden lijdt aan Alzheimer.

Lees verder »

 

Wijzigingen kinderalimentatie 1 april 2013

De werkgroep Alimentatienormen is gekomen tot aanpassing van de richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie. De richtlijn zal op 1 april 2013 in werking treden.

In 2012 verscheen het voorstel van de Werkgroep Alimentatienormen voor de richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie.

Lees verder »

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl

Inloopspreekuur

Gratis inloopspreekuur iedere werkdag van 16.30 -17.30 uur en op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur ...ons aanbod »