AFSCHEIDSWIJZER Achterhoek - Ruzie over uw nalatenschap? AFSCHEIDSWIJZER Achterhoek

 

17 Nalatenschap goed geregeld

 Gasthoofdstuk geschreven door mr. H. Grootjans¹
 

In het erfrecht is niet alleen de juridische kwestie aan de

orde. Veel mensen zijn persoonlijk zeer

gehecht aan een goede uitvoering van het testament.

Het is immers uw vermogen en het zijn uw goederen

die u nalaat. U hoopt dan dat er geen problemen

ontstaan. Hoe is dit het beste te voorkomen en wat

als er toch problemen ontstaan?

 

Voorkomen van problemen, gewoon beter.

Allereerst begint dit bij een goed testament. Dat kunt u op laten stellen
door een notaris. Wanneer u echter al bij voorbaat problemen verwacht
dan kan een erfrechtadvocaat u informeren hoe dit zo goed mogelijk
te voorkomen. Vooral het helder formuleren van een testament is
belangrijk om toekomstige problemen te voorkomen. Over de regelingen
moet uiteindelijk geen discussie kunnen ontstaan. Ook kan een
erfrechtadvocaat u informeren over de juridische regelingen welke al
bij leven mogelijk zijn om te voorkomen dat er bijvoorbeeld problemen
ontstaan over de verkoop van een woning, de overname van een bedrijf,
het afwikkeling van het testament. Ook kinderen in opeenvolgende
gezinnen hebben wellicht uw specifieke aandacht nodig.
 
Toch problemen?
Een vraag die vaak opkomt bij de afwikkeling van een nalatenschap is de
vraag of de afwikkeling wel op de juiste wijze plaatsvindt. Helaas is dit
niet altijd het geval. Soms simpelweg omdat degene die het testament
afwikkelt (executeur) overbelast raakt. Wantrouwen en irritatie gaan
dan deel uitmaken van de afwikkeling. Soms ontstaan problemen ook
omdat erfgenamen niet weten wat hun rechten en plichten zijn en aan
welke regels bijvoorbeeld de executeur zich dient te houden.
 
En dan?
Conflicten kunnen niet altijd vermeden worden. In een aantal gevallen
wordt het uiteindelijk toch nodig een erfrechtadvocaat in te schakelen.
Vanzelfsprekend kan een erfrechtadvocaat ook beoordelen of er nog
mogelijkheden zijn om via bemiddeling, of mediation de problemen op
te lossen. Daarbij beoordeelt een erfrechtadvocaat via welke weg zoveel
mogelijk diepgaande conflicten vermeden kunnen worden. Die contacten
met erfgenamen kunnen vaak al verhelderend werken en tot een oplossing
leiden. Voor sommige problemen is echter toch een uitspraak van de
rechter gewenst. Denkt u bijvoorbeeld aan de voorbeelden waarbij nog
tijdens uw leven een zaakbehartiger het beheer fout heeft uitgevoerd, de
executeur niet komt tot een inzichtelijke en juiste verdeling,
of een erfgenaam
die zich niet kan vinden in de afwikkeling van het testament.
 
De geruststelling dat u uw zaken goed heeft geregeld
Goede informatie en het tijdig voorkomen van latere problemen kan
de geruststelling geven dat u uw zaken goed heeft geregeld en naar alle
waarschijnlijkheid de geschetste problemen zich niet voor zullen doen.
Een erfrechtadvocaat kan helpen problemen al vooraf te voorkomen
door u te informeren en adviseren.
Komen er toch conflicten dan zal een erfrechtadvocaat ingeschakeld
moeten worden. Een erfrechtadvocaat heeft zich laten opleiden specifiek
in het erfrecht. Daarnaast beschikken ervaren erfrechtadvocaten
bovendien over kennis uit aanverwante rechtsgebieden waardoor problemen
rondom vermogenssituaties en bijvoorbeeld ondernemingen
adequaat afgehandeld kunnen worden.
 
1 Mr. H. Grootjans is oprichter en erfrechtadvocaat van Grootjans Advocaten in Doetinchem.

 

https://afscheidswijzer.nl/afscheidswijzer-edities/Achterhoek_2015

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl

Inloopspreekuur

Gratis inloopspreekuur iedere werkdag van 16.30 -17.30 uur en op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur ...ons aanbod »